เปิดรับสมัครงานพนักงานหลายตำแหน่ง เรากำลังจะขยายธุรกิจของเราและต้องการพนักงานเพิ่มเติม เรากำลังมองหาบุคคลากรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน, ขยัน, ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
สำหรับพนักงานที่มีปริญญาตรีหรือที่มีคุณสมบัติเท่ากับปริญญาตรี สามารถที่จะพูด, อ่าน, เขียน, พิมพ์, ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างดีและได้อย่างคล่องแคล่ว
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ดีได้ดีและได้อย่างคล่องแคล่ว จะมีการพิจารณาพิเศษ ที่จะเพิ่ม เงินเดือนที่สูงขึ้น หลังจากที่ทำงานผ่านการทดลองงานแล้ว
เปิดรับสมัครงาน:
1. พนักงานทำความสะอาดสำนักงานและโรงแรม
2. พนักงานต้อนรับและพนักงานขายทัวร์
3. พนักงานนวดบำบัด, นวดแผนโบราณ, นวดแผนไทย, นวดสปา ประจำร้าน
หาก สนใจโปรด โทรหาเราที่ 075661500, 075810540